[1]
StavbarV. in KolbičG., „MAISTROVA KNJIŽNICA V UKM: PRIDOBITEV IN HRAMBA OSEBNE KNJIŽNICE GENERALA MAISTRA V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR“, knj, let. 59, št. 3, str. 139-152, dec. 2015.