[1]
ZubacA., „E-knjiga kot sestavni del e-učenja v visokošolskih knjižnicah“, knj, let. 59, št. 4, str. 79-92, mar. 2016.