[1]
ČadejR. in JužničP., „VKLJUČENOST SLOVENSKEGA DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE V WEB OF SCIENCE IN SCOPUS“, knj, let. 59, št. 4, str. 43-58, mar. 2016.