[1]
PezerI. in VugrinecL., „STANJE IN VIZIJA RAZVOJA BIBLIOBUSNIH SLUŽB REPUBLIKE HRVAŠKE“, knj, let. 58, št. 4, mar. 2015.