[1]
RubinićD., CuparD., in ŠauperlA., „NAČELO VIŠESTRUKOG PREDSTAVLJANJA: PREDSTAVLJANJA DOKUMENATA KOJA SU STVORILI RAZLIČITI SUDIONICI“, knj, let. 58, št. 4, mar. 2015.