[1]
AbeM., „INVENTURA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA: UVODNI PREGLED“, knj, let. 58, št. 4, mar. 2015.