[1]
BedenkK., „Žitje prevoda pravljice s frazeološkega vidika: na primeru Grimmove pravljice Srečni Anže“, knj, let. 57, št. 1, nov. 2013.