[1]
VajsD., „RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA PODROČJU BIBLIOTEKARSTVA V OKVIRU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI“, knj, let. 51, št. 1, dec. 2013.