[1]
Kavčič-ČolićA., „TEORETIČNI MODEL DIGITALNIH ARHIVOV“, knj, let. 48, št. 4, feb. 2014.