Svoljšak, S. (2023) „Starejši monografski viri in orodje za fasetno navigacijo oziroma filter »vrsta vsebine« v COBISS+: analiza, evalvacija ter predlogi za izboljšave in dopolnitve šifrantov v podpoljih 140d in 140e bibliografskega formata COMARC/B “, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 66(3-4), str. 9–41. doi: 10.55741/knj.66.3-4.1.