Mežnar, R. (2023) „Spodbujanje bralne pismenosti s pomočjo stripoteke v Osrednji knjižnici Mozirje“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 66(3-4), str. 43–71. doi: 10.55741/knj.66.3-4.2.