TurjakD. (2022) „Darja Kramberger (14. 2. 1932 - 11. 11. 2022)“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 66(1-2), str. 173-188. doi: 10.55741/knj.66.1-2.8.