ZBDS (2022) „Razpis za podelitev Goropevškovih priznanj in Goropevškovih listin v letu 2022“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 65(1-2). Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8228 (Pridobljeno: 25junij2022).