ZorkoT. (2022) „Potenciali sodelovanja knjižnic, muzejev in arhivov kot dediščinskih ustanov: raziskava med direktorji in direktoricami osrednjih območnih knjižnic, državnih muzejev in pokrajinskih arhivov “, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 66(1-2), str. 43-74. doi: 10.55741/knj.66.1-2.3.