JamarN. (2022) „Berljivost izvlečkov s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti: na primeru izvlečkov iz revije Knjižnica“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 66(1-2), str. 105-121. doi: 10.55741/knj.66.1-2.5.