Ulčakar, T. (2023) „Načrtovanje trženja v visokošolski knjižnici: primer Centralne ekonomske knjižnice“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 66(3-4), str. 109–132. doi: 10.55741/knj.66.3-4.4.