EiseltI. in MaliM. (2022) „Vloga nacionalnih knjižnic pri omogočanju dostopa do digitalizirane filmske dediščine“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 66(1-2), str. 123-145. doi: 10.55741/knj.66.1-2.6.