Faletar TanackovićS., GabrielD. M. in Dragija Ivanović,M. (2022) „Trendi knjižničnih zbirk in storitev v hrvaških zaporih“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 66(1-2), str. 75-104. doi: 10.55741/knj.66.1-2.4.