Petrič TurkT. in VilarP. (2022) „Pregled storitev slovenskih splošnih knjižnic za gluhe in naglušne uporabnike“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 65(1-2), str. 37-60. doi: 10.55741/knj.65.1-2.2.