Čučnik-MajcenN. in Oberman ŽnidarčičM. (2020) „Značilnosti razvoja in delovanja Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (1949–1991): uvajanje informacijske tehnologije in vpetost v mednarodno okolje“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 64(3-4), str. 123–147. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8135 (Pridobljeno: 23maj2022).