MedvedD. (2020) „Z branjem do zvezd: približevanje knjižnice, knjižničnega gradiva in branja učencem osnovne šole, s poudarkom na 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 64(3-4), str. 103–121. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8134 (Pridobljeno: 23maj2022).