MalecL. in VilarP. (2020) „Kako odrasli iščejo in izbirajo leposlovno gradivo v spletnem okolju: pregled raziskav“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 64(3-4), str. 29–66. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8131 (Pridobljeno: 23maj2022).