ŠvabK. (2020) „Razlogi za neuporabo storitev splošnih knjižnic: pilotna študija med starši predšolskih otrok“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 64(3-4), str. 9–28. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8130 (Pridobljeno: 23maj2022).