Kerec Prekoršek, B. in Stavbar, V. (2020) „Kako umestiti tradicijo v sodobnost? Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 64(1-2), str. 29–46. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8123 (Pridobljeno: 29 maj 2023).