Zdravje, A. in Korotaj, M. (2019) „Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 63(1-2). Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7656 (Pridobljeno: 4 oktober 2023).