PetrovičM. (2018) „Umeščanje Univerzitetne knjižnice Maribor v proces izobraževanja na Univerzi v Mariboru – pragmatičen pristop“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 62(1-2). Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6849 (Pridobljeno: 24marec2023).