BrilejI. (2018) „Informacijska pismenost v šolski knjižnici“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 62(1-2). Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6846 (Pridobljeno: 26marec2023).