Kavčič-ČolićA. (2015) „UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 59(1-2), str. 9-12. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6118 (Pridobljeno: 26marec2023).