StavbarV. in KolbičG. (2015) „MAISTROVA KNJIŽNICA V UKM: PRIDOBITEV IN HRAMBA OSEBNE KNJIŽNICE GENERALA MAISTRA V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 59(3), str. 139-152. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6116 (Pridobljeno: 25junij2022).