PiršS. (2016) „SISTEM KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA V SLOVENIJI: PRIMERJAVA S TUJIMI PRAKSAMI“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 59(4), str. 15-41. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6099 (Pridobljeno: 31januar2023).