BedenkK. (2013) „Žitje prevoda pravljice s frazeološkega vidika: na primeru Grimmove pravljice Srečni Anže“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 57(1). Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6068 (Pridobljeno: 30januar2023).