VajsD. (2013) „RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA PODROČJU BIBLIOTEKARSTVA V OKVIRU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 51(1). Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5879 (Pridobljeno: 2oktober2022).