NovljanS. (2014) „APOLOGIJA ZA KRAJEVNO KNJIŽNICO“, Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 57(2-3). Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5545 (Pridobljeno: 26marec2023).