Mežnar, Roman. 2023. „Spodbujanje Bralne Pismenosti S pomočjo Stripoteke V Osrednji knjižnici Mozirje“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 66 (3-4):43-71. https://doi.org/10.55741/knj.66.3-4.2.