Turjak, Dragica. 2022. „Darja Kramberger (14. 2. 1932 - 11. 11. 2022)“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 66 (1-2), 173-88. https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.8.