Zorko, Teja. 2022. „Potenciali Sodelovanja knjižnic, Muzejev in Arhivov Kot dediščinskih Ustanov: Raziskava Med Direktorji in Direktoricami Osrednjih območnih knjižnic, državnih Muzejev in Pokrajinskih Arhivov “. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 66 (1-2), 43-74. https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.3.