Ulčakar, Tomaž. 2023. „Načrtovanje trženja V visokošolski knjižnici: Primer Centralne Ekonomske knjižnice“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 66 (3-4):109-32. https://doi.org/10.55741/knj.66.3-4.4.