Medved, Damijana. 2020. „Z Branjem Do Zvezd: približevanje knjižnice, knjižničnega Gradiva in Branja učencem Osnovne šole, S Poudarkom Na 1. Vzgojno-izobraževalnem Obdobju“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 64 (3-4):103–121. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8134.