Švab, Katarina. 2020. „Razlogi Za Neuporabo Storitev splošnih knjižnic: Pilotna študija Med starši predšolskih Otrok“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 64 (3-4), 9–28. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8130.