Zdravje, Ana, in Marijana Korotaj. 2019. „Koncept Zelenih knjižnic in Prva Primera Njegove Vpeljave Pri Nas“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 63 (1-2). https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7656.