Koler PovhTeja, in Žiga Turk. 2018. „Vloga visokošolskega knjižničarja Pri Informacijski Pismenosti Doktorandov Tehnike – Primer gradbeništva“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 62 (1-2). https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6850.