Kavčič-ČolićAlenka. 2015. „UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 59 (1-2), 9-12. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6118.