Stavbar, Vlasta, in Gabrijela Kolbič. 2015. „MAISTROVA KNJIŽNICA V UKM: PRIDOBITEV IN HRAMBA OSEBNE KNJIŽNICE GENERALA MAISTRA V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 59 (3), 139-52. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6116.