Zubac, Andreja. 2016. „E-Knjiga Kot Sestavni Del E-učenja V visokošolskih knjižnicah“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 59 (4), 79-92. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6102.