Čadej, Robert, in Primož Južnič. 2016. „VKLJUČENOST SLOVENSKEGA DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE V WEB OF SCIENCE IN SCOPUS“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 59 (4), 43-58. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6100.