Pirš, Simon. 2016. „SISTEM KNJIŽNIČNEGA NADOMESTILA V SLOVENIJI: PRIMERJAVA S TUJIMI PRAKSAMI“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 59 (4), 15-41. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6099.