Kavčič-ČolićAlenka. 2016. „UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 59 (4), 9-11. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6098.