Gorkič, Polona, Tamara Lekić, in Poličnik-ČermeljTereza. 2015. „ANALIZA ROČNO IZVEDENE INVENTURE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI (2010–2014)“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 58 (4). https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6078.