Kavčič-ČolićAlenka. 2015. „UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti 58 (4). https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6075.