SVOLJŠAK, S. Starejši monografski viri in orodje za fasetno navigacijo oziroma filter »vrsta vsebine« v COBISS+: analiza, evalvacija ter predlogi za izboljšave in dopolnitve šifrantov v podpoljih 140d in 140e bibliografskega formata COMARC/B . Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, [S. l.], v. 66, n. 3-4, p. 9–41, 2023. DOI: 10.55741/knj.66.3-4.1. Disponível em: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8264. Acesso em: 4 okt. 2023.